Informacje o regionie

Infrastruktura i tereny inwestycyjne

Infrastruktura

Region Wschodniej Brandenburgii jest dzięki swemu położeniu znakomicie zintegrowany infrastrukturalnie w Regionie Stołecznym Niemiec. Zwłaszcza połączenie z międzynarodowymi szlakami transportowymi stanowi bezsporny atut tej lokalizacji. Zarówno połączenie z najważniejszą osią komunikacyjną wschód-zachód w Europie, jak i optymalna dostępność portów morskich i zachodnioniemieckich centrów przemysłowych na południu zapewnione są bez zbędnej straty czasu. Region punktuje szlakami kolejowymi odpowiadającym najnowszym europejskim standardom. Również dzisiaj żegluga śródlądowa wraz z portami stanowi szczególny wyróżnik regionu, z którego jesteśmy dumni. Chcący skorzystać z połączeń lotniczych mogą skorzystać z portu lotniczego w Berlinie lub jednego z dobrze rozbudowanych lotnisk regionalnych. Oczywiście również drogi posiadają dużą przepustowość, są również stale analizowane i rozbudowywane zgodnie z rosnącymi potrzebami.  

Tereny inwestycyjne

Okręg IHK Ostbrandenburg dysponuje różnorakimi formami stref gospodarczych: powstałych w tradycyjnych lokalizacjach przemysłowych na obrzeżach i w centrach gmin i miast oraz na całkowicie nowo przygotowanych terenach. Są one do dyspozycji praktycznie w całym regionie.
Dodatkowo istnieje kilka dużych obszarów inwestycyjnych, na których siedziby swe utworzyły również mniejsze firmy o najróżniejszych profilach. Zaliczają się do nich Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą (BIC), Innovations- und Gründerzentrum Barnim (InnoZent), Investor Center Uckermark GmbH (ICU), Strausberger Technologie- und Innovations-Centrum (STIC), Technologie- und Gewerbecenter we Frankfurcie nad Odrą (TeGeCe).
W imieniu landu Krajowy Urząd Budownictwa i Transportu oferuje lokalizacje we wszystkich strefach gospodarczych i przemysłowych w całej Brandenburgii.
Agencja rozwoju gospodarczego i obsługi inwestorów Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) oferuje narzędzie do wyszukiwania dostępnych terenów przemysłowych i gospodarczych w Brandenburgii.