Informacje o regionie

Gospodarka w regionie

Obecnie Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgi zrzesza ponad 39.000 firm członkowskich.  
Reprezentują one następujące sektory gospodarki:
sektor gospodarki
liczba firm
udział %
usługi naukowo-techniczne i gospodarcze
   8.862
22,45%
sprzedaż detaliczna
   5.083
12,88%
inne usługi
   4.647
11,77%
budownictwo
   3.167
  8,02%
hotelarstwo i gastronomia
   2.441
  6,18%
usługi gospodarcze pozostałe
   1.720
  4,36%
przemysł wytwórczy
   1.666
  4,22%
przemysł wytwórczy pozostały
   1.655
  4,19%
działalność ubezpieczeniowa
   1.542
  3,91%
transport i gospodarka magazynowa
   1.514
  3,84%
informacja i komunikacja
   1.356
  3,44%
sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych         
   1.338
  3,39%
sprzedaż hurtowa
   1.305
  3,31%
pośrednictwo handlowe
   1.050
  2,66%
usługi zdrowotne i socjalne
      752
  1,91%
rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
      699
  1,77%
pośrednictwo finansowe
      631
  1,60%
działalność kredytowa
        21
  0,05%
górnictwo i wydobywanie
        18
  0,05%
ogółem
  39.467
100,00%