Informacje o regionie

Wschodnia Brandenburgia

Położony na północnym wschodzie Niemiec region Wschodniej Brandenburgii z granicząca od zachodu stolicą Niemiec, Berlinem, należy do obszaru aglomeracji o międzynarodowym znaczeniu. Cztery powiaty Uckermark (Marchia Wkrzańska), Barnim, Märkisch-Oderland (Marchijsko-Odrzański) i Oder-Spree (Odra-Sprewa) oraz miasto na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą graniczą na wschodzie na Odrze  z Rzecząpospolitą Polską. Tradycyjne ośrodki przemysłowe (Schwedt nad Odrą z przemysłem chemicznym i papierniczym, Rüdersdorf z cementownią, Eisenhüttenstadt z hutnictwem stali) stawiają tu czoła twardej konkurencji.
Na wizje istnieje jeszcze dużo miejsca. Choćby na wizję rozwoju turystyki wśród szeroko rozciągających się łąk, zwartych, gęstych lasów i czystych jezior. Znakomite widoki na przyszłość obiecywać sobie można po wciąż rosnącej witalności Berlina i jej oddziaływaniu na położoną w sercu Europy Brandenburgię.

Powiat Uckermark (Marchia Wkrzańska)

Przyroda i przemysł – jeden z największych terytorialnie powiatów Niemiec
Uckermark jest najdalej na północ wysuniętym powiatem okręgu IHK Ostbrandenburg. Powiat ten zalicza się, przy jego 119.000 mieszkańcach, do najrzadziej zaludnionych obszarów Niemiec. Charakterystyczne są tutaj liczne lasy, jeziora i małe wsie.
Silną stroną powiatu są jego uroki turystyczne: średniowieczne budowle obronne, północnoniemiecki gotyk ceglany, odnowione starówki miast i zbudowane z polnego kamienia kościoły nadają wyraz czarującym miastom – Templin, Angermünde, Schwedt i Prenzlau. Ofertę turystyczną uzupełniają liczne trasy rowerowe i schroniska.
Dobra infrastruktura dla przedsiębiorców i poszukujących wypoczynku
Interesującym atutem jest – nie tylko wyrażona w kilometrach – bliskość Polski. Do portu morskiego w Szczecinie jest stąd tylko 50 km. W Euroregionie Pomerania powiat Uckermark łączą różnorakie stosunki z sąsiadującym województwem zachodniopomorskim oraz leżącym w południowej Szwecji regionem Skåne (Skania).
Ponad 500 jezior, oczka polodowcowe, rzeki i potoki oraz bagna, rozległe lasy, pola i łąki zachęcają do turystyki pieszej i wycieczek rowerowych. Dochodzą do tego oferty SPA, np. termalne solankowe kąpielisko lecznicze w Templinie czy też AquariUM w Schwedt. Festyny, jak festyn flisacko-rybacki w Lychen, festyn tytoniu w pobliżu Schwedt nad Odrą i Wkrzańskomarchijskie tygodnie muzyczne zapraszają na dawkę kultury i sztuki wśród zieleni.

Powiat Barnim

Gospodarka między metropolią a rezerwatem biosfery
Powiat Barnim odnosi korzyści ze swego szczególnego położenia - na południu bliskość Berlina, na północy powiat Uckermark. Na terytorium liczącym 1.472 km2 żyje około 183.000 mieszkańców. Powiat przecina autostrada A11. Kanał Odra-Hawela łączy region z Berlinem oraz zachodem Niemiec a Dolna Odra z portem morskim w Szczecinie oraz kanałem Finow. Rozwiniętą komunikacją publiczną do licznych tutejszych atrakcji turystycznych przyjeżdżają rzesze berlińczyków, którzy spędzają swój wolny czas w Barnim.
Obok tradycyjnych przedsiębiorstw w Barnim osiedliły się także firmy innowacyjne. O charakterystyce powiatu decydują ponadto liczne placówki handlu detalicznego, gastronomia, hotelarstwo i małe przedsiębiorstwa.
W bezpośredniej bliskości miasta znajdują się dwie największe atrakcje turystyczne ziemi barnimskiej: podnośnia statków w Niederfinow i klasztor pocysterski w Chorinie. Zachowany jako ruina klasztor stanowi jeden z najpiękniejszych zabytków architektury niemieckiego gotyku ceglanego, dzisiaj zaś znany jest szczególnie z powodu corocznie odbywającego się tam festiwalu Muzyczne Lato w Chorin.

Powiat Märkisch-Oderland (Marchijsko-Odrzański)

Tam gdzie odpoczywał już sam „Wielki Elektor”
Powiat Märkisch-Oderland tworzy razem z powiatem Barnim geograficzne centrum okręgu izby. Rozciąga się on na wschód od granic Berlina aż po granicę z Polską. Liczący 2.128 km2 obszar obejmuje około 7% powierzchni kraju związkowego a zamieszkuje go 195.000 osób stanowi około 7% ludności Brandenburgii.
Między światowym życiem stolicy a spokojnymi wioskami
Obojętnie czy są to lasy i jeziora w okolicach Strausbergu, park przyrody Szwajcaria Marchijska czy też Nizina Nadodrzańska – goście odnajdą tu obok zbudowanych z kamienia polnego kościołów i północnoniemieckiego gotyku ceglanego, także pałace   i dworki, urokliwe obsadzone drzewami aleje i rzadkie okazy flory i fauny. Dzięki sieci szlaków rowerowych i pieszych bez trudu można udać się w odkrywczą podróż.
Leżące na terenie powiatu miasto Bad Freienwalde jest najstarszym uzdrowiskiem w Brandenburgii. Już w XVII w. „Wielki Elektor” Fryderyk Wilhelm doceniał tutejsze źródła lecznicze.
Odbywające się rok w rok imprezy, jak koncerty klasyczne pod odkrytym niebem na torze wyścigów konnych w Hoppegarten, dzień wałów przeciwpowodziowych we Wriezen, jarmark weselny w Reitwein czy też dni kultury „Kunst-Loose-Tage” zapraszają do ich odkrycia i spędzenia tam miłych chwil.

Powiat Oder-Spree (Odra-Sprewa)

Przyroda i geografia
Liczący 2.242 km2 oraz 179.000 mieszkańców Powiat Oder-Spree jest jednym z największych w Brandenburgii. 48% powierzchni zalesionych i 4% wód powierzchniowych czynią go najbardziej zalesionym i – obok Uckermark – także najbogatszym w wody powiatem w Brandenburgii. Dzięki temu region znany również jako „Pojezierze Odrzańsko-Sprewskie” zdominowany jest przez różnorodne tereny turystyczne i rekreacyjne.
Turystyka miejska, kulturowa i edukacyjna
Ofertę turystyczną uzupełnia rosnący wciąż udział turystyki wiejskiej, np. urlop w gospodarstwie agroturystycznym czy też gospodarstwa jeździeckie.
Liczne zabytki zachęcają do szeroko pojętej turystyki miejskiej, kulturowej i edukacyjnej. Przykładami takich obiektów są klasztor pocysterski w Neuzelle zwany „barokowym cudem Brandenburgii”, zabytkowa starówka i zamek w Beeskow, katedra w Fürstenwalde i muzeum Gerharta Hauptmanna w Erkner.
Strefy gospodarcze i przemysłowe wzdłuż osi komunikacyjnych
Obok rozwiniętej gospodarki turystycznej istnieją też inne, różniące się w zależności od regionu priorytetowe branże. Należą do nich przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH w Fürstenwalde), metalurgia (ArcelorMittal w Eisenhüttenstadt), recykling surowców, budowa maszyn i urządzeń, przemysł spożywczy (Milchwerke Oder Spree GmbH w Beeskow), budownictwo, przemysł drzewny, logistyka i usługi.

Frankfurt nad Odrą - miasto na prawach powiatu

Między tradycją a nowoczesnością
Frankfurt nad Odrą, w którym stała niegdyś kołyska wybitnego niemieckiego poety i dramaturga Heinricha von Kleista, w którym Carl von Clausewitz był komendantem batalionu i w którym żył najsłynniejszy niemiecki muzyk wojskowy Gottfried Piefke, jest ciekawy i znaczący również z punktu widzenia historii gospodarki. Jako miasto hanzeatyckie i handlowe Frankfurt dysponował niegdyś potęga i bogactwem.
Otoczone przepięknymi krajobrazami na lewym brzegu Odry liczne budowle świadczą wciąż o tych złotych czasach. Ratusz z symbolizującym Hanzę śledziem, kościół Najświętszej Marii Panny – największy kościół halowy północnoniemieckiego gotyku ceglanego i budynek najstarszego uniwersytetu Brandenburgii, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina dają obraz znaczenia i dobrobytu mieszczan.
Również dzisiaj region ma gospodarczo wiele do zaoferowania. We Frankfurcie nad Odrą znajduje się największy browar Brandenburgii. Instytut Fizyki Półprzewodników (IHP) pozwala miastu odnaleźć się również w sektorze najwyższych technologii.
We Frankfurcie rozwinęło się również ożywione życie kulturalne. Brandenburska Orkiestra Państwowa, jedyna orkiestra najwyższej kategorii w Brandenburgii gra w unikalnej sali koncertowej, która kiedyś była kościołem przy klasztorze franciszkanów. Wiele imprez kulturalnych odbywa się w nowoczesnym Forum Kleista a liczne mniejsze, ale znaczące imprezy mają miejsce u frankfurckich gastronomów.